COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

BUCURESTI

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida (www.leonida.ro ) este cea mai mare scoala tehnica din Bucureşti, capitala României.Scoala are o lunga traditie in educarea personalului de lucru pentru fabricile şi companiile din oraş. Procesul nostru de învăţare se axează pe dobândirea de competenţe-cheie, care sunt o combinaţie de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini. În prezent, şcoala noastră instruieste elevii pentru a fi pregatiti pentru cele mai moderne locuri de muncă şi dorite pe piaţa forţei de muncă, cum ar fi: informatica, mecatronica, CAD-designer, automatica, sudura, inginerie auto. Elevii nostri între 14-19 de ani sunt implicaţi în activităţi cross-curriculare şi extracurriculare care ii pregătesc pentru achiziţionarea de competenţe transversale "spiritul de iniţiativă, de comunicare, spiritului antreprenorial, limbi străine, competenţe digitale". Aşteptăm cu nerăbdare desfasurarea tuturor tipurilor de activităţi ale proiectului cu scopul de a creşte motivaţia şi capacitatea individului de a transforma ideile în acţiune, creativitate, spiritul de inovare şi asumarea de riscuri, precum şi abilitatea de a planifica şi gestiona proiecte cu scopul de a atinge obiectivele. Deoarece suntem o şcoală tehnică ne pregăti elevii noştri pentru a deveni buni antreprenor, deoarece spiritul antreprenorial ajută tinerii să fie mai creativi şi mai sigur pe sine in tot ceea ce se angajează, să acţioneze într-un mod responsabil social, de a proteja şi respecta natura pentru o dezvoltare durabilă a economiei. Antreprenoriatul în învăţământul nostru secundar se concentizeaza în creşterea gradului de conştientizare a elevilor auto-ocuparea forţei de muncă şi a spiritului antreprenorial ca opţiuni pentru cariera lor viitoare. Profesorii nostrii ştiu că abilităţile antreprenoriale pot fi cel mai bine promovate prin învăţare prin practică. Unii dintre elevii noştri provin din familii defavorizate şi au nevoie de suport mai mare pentru a se integra.Asfel i-am implicat in diverse activităţi, ecologice, extraşcolare, în special în proiecte multilaterale, concentrate pe dobândirea de competente cheie, cele care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea personală şi dezvoltare, educaţie ecologică, cetăţenie activă, incluziune socială şi ocuparea forţei de muncă, creşterea, adaptarea şi oferirea de oportunităţi mai bune de învăţare, pentru a dezvolta o forţă de muncă, care este de înaltă calificare şi să răspundă nevoilor economiei aflata într-o criză financiară europeană şi în creştere a şomajului.

ACTIVITATI:
SEDINŢĂ DE ECHIPĂ
ALEGEREA ELEVILOR PENTRU MOBILITĂŢI LOGO
logo_ro.gif


Revista "Şi nouă ne pasă!" numărul 3

ISSN 2247 – 3793

ISSN – L2247 – 379(on-line)